Broumovský klášter
27.září 2014

Po návštěvě kláštera v Rajhradě u Brna jsem zatoužil navštívit další baštu Benediktinů – Broumovský klášter. Příležitost se naskytla letošní babí léto a tak jsem ji nenechal čekat.
Svatý Benedikt z Nursie, který žil na přelomu 5. a 6. Století, nesdílel názor na osamocenost, která nepřináší křesťanské komunitě užitek. Shromáždil podobně smýšlející mnichy, založil de facto první klášter v Monte Cassinu a sepsal první pravidla klášterního života Regula Benedicti – Řehole Benediktova. (regula – pravidlo). Mottem řádu se stalo heslo "Ora et labora"- česky "Modli se a pracuj".

Broumov Broumov Broumov Broumov Broumov
Broumov

Už na nádvoří mě upoutalo množství soch rozložených po zábradlí. Působivá je též lebka, ležící u nohou ukřižovaného Krista na kamenném oltáři vetknutým do venkovní zdi. Časově nejbližší prohlídka byla tzv. kostýmovaná. Čekal jsem s napětím, jaká pohádková postava si pro naši skupinu přijde. Pak zavrzaly kovové dveře, ve kterých se objevil mladý mnich. Po zkušenostech z Rajhradu, kde jsem mladé novice mohl vidět, mě to až tak nepřekvapilo. Ale na tomhle nebylo něco v pořádku. Po chvíli z něj opravdu vypadlo, že je jen převlečený průvodce, ale na jeho výkonu to vůbec nic neubralo.
Hned v první místnosti nás přivítal prostřený stůl. Měl jsem chuť si sednout a vychutnat si oběd v tomto zvláštním prostředí. Pádným důvodem ke zdržení byla také zaručeně pravá kopie Turínského plátna z roku 1651, která byla nalezena v roce 1999 v opatském kostele svatého Vojtěcha. Na světě se prý nachází kolem čtyřiceti podobných kopií, tahle je však údajně jediná ve střední Evropě severně od Alp.

Broumov Broumov Broumov
Broumov Broumov Broumov Broumov

Raději jsem se vyhnul polemice o originalitě originálu Turínského plátna, ale neodolal jsem a zapojil se do debaty o oněch kopiích. Při svých cestách po Ukrajině jsem se dozvěděl o jedné kopii v klášteru Univ Lavra blízko Lvova. Bohužel jsem tehdy projížděl Lvovem na jih, tak jsem jej neviděl osobně, ale letos (2014) jsem v Rumunsku v podzemních prostorách nového kláštera v Putně viděl další takovou kopii na vlastní oči. Celý článek najdete v sekci kláštery Rumunska, odkaz cyklovýlety.
Převlečený kněz mě odbyl tím, že to byla napodobenina a já na to raději už nic neříkal. Nicméně mě celou cestu po schodech do dalšího poschodí vrtalo hlavou, jaký je rozdíl mezi napodobeninou podvrhu, či jeho kopií a jak se to jenom pozná.
To už jsme ale vstoupili do knihovny. I přesto, že se zrovna restauroval její strop a tak byla zahalena plachtami proti prachu a mezi sloupy se pnuly i trubky lešení, dýchala z ní mystická atmosféra, která všechny pocity převýšila. V dnešní době obsahuje knihovna asi 17.000 svazků v latinském, hebrejském, francouzském, německém, španělském, anglickém, také v českém jazyce a mnoha dalších.

Broumov Broumov Broumov

Důležitým mezníkem je rok 1420, kdy po vypálení Břevnovského kláštera husity, se opat Mikuláš přestěhoval do Broumova a odtud řídil ostatní kláštery. Sebou přinesl také knihy, zejména největší rukopisnou knihu na světě Codex Gigas. V roce 1594 věnoval opat Martin Korýtko z Pravdovic Codex císaři Rudolfu II.
Po cestě zpět jsme potkali Lotranda, ale po zkušenostech s falešným mnichem, jsem nevěřil, že je pravý. Odolal jsem však pokušení štípnout ho do zadku, neboť měl v ruce hůlku.
Nyní jsme sestoupali až do samého sklepení. Je zde uloženo celkem 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku. Nejstarší mumie pocházejí ze 17. století, avšak převážná část z 18. století. Jedná se především o mumie vambereckých měšťanů, kněží, varhaníků a dalších významných osobností.

Broumov Broumov Broumov Broumov
Broumov Broumov

Závěrečným zlatým hřebem do Kristova kříže byla prohlídka kostela. Nutno říct velice pěkně zrestaurovaného a plného artefaktů. I náš průvodce – mnich se zde tvářil zbožně. Po té jsme zavrzali stejnými kovovými dveřmi jako prve mnich a opět obdivovali fasádu, za kterou může sám K.I. Dientzenhofer. Když se k nám však anděl obrátil zády, bylo na čase podívat se jinam.

Broumov Broumov Broumov

Protože byl ještě čas, navštívil jsem nedaleký hřbitovní kostel Panny Marie. Jeho působivé stropní malby jsem však neviděl, protože byl kostel již zavřený. Venkovní sochy na náhrobcích stály tiše a vůbec tu byl takový klid jako…
no jako na hřbitově.

Broumov