Zvěčnění


Než tento svět zcela opustím
ještě své myšlenky do něho vykřičím
a protože všechno dělám na sto procent
nesmí to zmizet v tomto roce
musí to přetrvat staletí
číst si to budou děti od dětí
pěkný náhrobek jsem vybral na to
i přesto, že jsem zlomil dláto
já dál tesal slova do kamene
až vypadal dost unaveně
že pod tou tíhou praskne
a význam těch slov pohasne
ne všechno vždy odolá v čase
i kámen se může ohnout v pase