Voda


Plaveš po hladině
a já ve tvém zrcadlení
vidím i to, co vidět není
vypadáš nedobytně
já však nevěřím té podobě
sleduji tvůj odraz ve vodě.