Protiklady


Nahoře světlé, dole tmavé
usedlé nebo stěhovavé
jenom usrkneš, piješ do dna
rozčeřena či bouře hodna
vypadáš hrdá, majestátní
kolem tebe jsou ti špatní
a když pohlédneš do zrcadla:
Hvězda, co nikdy nezapadla
cizí vrásnění tě na horu vyneslo
jen sebevědomí ti nekleslo
v bahně řeky máš pořád kořeny
jež budou brzy přerušeny