Hradní paní


Pod kopcem, pod stromy
postávám sám
a hledím na domy
dovnitř jsem nepozván

Na okna, na římsy
ruce od mrazu mnu
čekání krátím si
než spatřím princeznu