Amor


Balancuješ si na jedné nožce
a vůbec tě nezajímá
jakou máš nestabilní polohu
to pak stát se může velmi lehce
že jak se ti ruka kývá
ani dívat se na to nemohu
vždyť zasáhneš někoho omylem snadně
a tětivu jsi znovu natáhl
nechal zamilovat je nenápadně.
Kolik už jsi jich takhle zasáhl ?