Kláštery Rumunska - Sucevita
16.srpna 2014

Letos jsme se po loňské Ukrajině vydali opět do Rumunska a to konkrétně po klášterech Bukoviny, historického území, které bylo v letech 1775 – 1918 součástí Rakouské monarchie, v současnosti je rozdělené mezi Rumunsko a Ukrajinu.

Orhei Orhei Orhei
Orhei Orhei Orhei

Klášterní fresky byly vytvořeny v roce 1596. Tvoří je výrazná červeň, modř a smaragdově zelený podklad. Na severní straně je "Žebřík ctnosti". Hříšníci propadají příčkami žebříku do náruče pekelníků a vstup do ráje ukazuje andělská lebka. Pod vstupem je obraz posledního soudu, který je bohužel nedokončený. Na jižní straně je zobrazen "Rodokmen Kristův", který symbolizuje spojitost mezi Starým a Novým zákonem. Uvnitř chrámové předsíně najdeme brutální výjevy, jak končí životy svatých jejich upálením, uvařením nebo stětím hlavy. Panorama - na vnější zdi je zpodobněna válka s Turky. A hlavičky padaly…

Orhei
Orhei Orhei

Sucevita má podobnou skladbu jako všechny kláštery v okolí. Mohutné obranné zdi tvoří čtverec o stranách 100 metrů, hradby jsou 6 metrů vysoké a bezmála 3 metry silné. Zdobí je obraně věže, ochozy a střílny. Uprostřed hradeb stojí překrásný kostel s freskami.

Orhei
Orhei Orhei Orhei
Orhei Orhei Orhei

Hned vedle je pěkný hřbitůvek, přes který jsme prošli a tím obešli klášter zezadu.

Orhei Orhei Orhei

Kopeček přímo vybízel k tomu na něj vylézt, jako by říkal, že z něj bude nádherný výhled. A měl pravdu. Z vrcholu můžete vidět celý klášter jako modýlek. Na zpáteční cestě jsem pokračoval dál podél zdi k místu, kde byla klášterní kuchyně. Po cestě jsem potkal i jeptišku a další dvě bylo vidět otevřenými dveřmi, jak škrábaly brambory.

Orhei Orhei Orhei
Orhei Orhei

Na nocleh jsme to neměli daleko, bydleli jsme totiž v nedalekém hotýlku.

Orhei