Tajemství

Všechna má slova papíru jsem dal.
Bál jsem se, že by mi je někdo nedej bože vzal,
tak jako od úst mi je berou.

Ten papír dobře uschovám
na místo, které jen já dobře znám,
kde se mé myšlenky nepoperou.

A až oživit budu chtít ta slova
navštívím svoji skrýš znova,
abych je nahlas odříkal.

Přečíst je opět z toho pergamenu,
který má pro mne nedozírnou cenu.
Jenom si musím vzpomenout, kam jsem jej dal.