Slza citu

Ze spánku uronil jsem slzu
a nechal ji stéct do vázy.
Nalila celý můj rozum
do citu pouště oázy.

Až se probudím, tu vázu rozbiju
a slzu, co je uvnitř, vypiju.
Bude to úspěch nebo spoušť ?
Zaplaví jedna slza citu poušť ?