Rozbitá monáda

- žít v bludu nevědomosti
nebo poznat pravdu i za cenu, která se za ni platí
- světsky se postíti
nebo brát vše hned, než se to ztratí
- obejít vhozenou rukavici
nebo s ní tasit meč do boje
- nechat ručník do ringu letící
nebo snášet rány hrdě a ve stoje
- vykročit a slepě věřit
nebo hledat vlastní cestu
- uzavřít se a skoro nebýt
nebo si nechat prostor pro nevěstu
- hlavně se nedotýkat světa
nebo hodně číst a o všem přemýšlet
- žít ze vzpomínek loňského léta
nebo si nové zážitky vytvářet
- napsat to na papír a všem lidem číst
nebo si ponechat prázdný nepopsaný list