Noci s cizinkou

Vlhké oči, zrychlený dech
jen letmý dotek na zádech.
Myslel jsem, že se jí chtělo
nabídnout mi svoje tělo.

Talisman jejích malých lstí.
Večer jakoby naplněna ctí
přes noc změnila se ve snu
stín, co mi na hrudi zesnul.

Ten piktogram, co mi vyryla
všechny věci, které slíbila
nejsou dnes ani slovy.
Co se jí zdálo ? Kdo ví ?

Šla spát se mnou a vstala s někým jiným.
Ne, z nevěry ji neviním.
Ona sama hledá vysvětlení
proč od té doby se mnou není.