Nezvednutý telefon

Těžko se dá říct jednou větou
vyjádřit jedním slovem
odpověď na otázku mnoholetou :
Zda můžem mluvit s Bohem.

Říkají církevní hodnostáři
střádejte hříchy jak nevěsta věno,
jednou až budete staří
bude vám možná odpuštěno.

Ind ve své víře má pokusů více
prochází se v údolí stinném,
co v jednom životě nepovedlo se sice
dá napravit se v jiném.

Bezvěrec či ateista
též nemá mnoho šancí,
aby duše zůstala mu čistá
to vyžaduje vůli, toleranci.

Snad nejlépe si na tom stojí
kdo neváže se na nikoho
a svobodnou má mysl svoji,
ten s Bohem může ztratit slovo.