Chtěl bych

Víš co bych chtěl ?

Chtěl tě mačkat, tisknout, obímat
schovat se k tobě do klína
nechat tě po mě oči házet
na procházce tě doprovázet.

Chtěl bych tě čekat před prací
slyšet, jak ti srdce burácí
chodit s tebou do kina
jazýčky máčet do vína.

Obhájit si tě před celým světem
za deště líbat tě pod parapletem
věčnou lásku ti slibovat
a pak tě celou noc milovat.

To je to malé, tajné snění
těsně před tím, než přijde probuzení.